Yıldırım Bayezid Han

Osmanlı sultanlarının dördüncüsü. Babası Sultan Birinci Murad Han (Hüdavendigar), annesi Gülçiçek Hatun. 1360 senesinde dünyaya geldi. 1403 yılında vefat etti. 13 yıl saltanat sürdü. Cesaretli ve gözü pek bir şehzade olan Bayezid bir gün doğuda bir gün batıda görüldüğü için kendisine “Yıldırım” ünvanı verilmiştir. Babası Sultan Murat Han’ın şehadetinden sonra tahta geçen Yıldırım Bayezid, Anadolu beyliklerinin Osmanlı topraklarını tahrip ve istila etmesiyle karşı karşıya kaldı.

Anadolu’da ki Beyliklerin isyanını duyan Yıldırım Bayezid, her şeyden önce Sırbistan işlerini süratle düzeltti. Maktul despot Lazar’ın oğlu İstefan Lazaroviç’in küçük yaşta olması sebebiyle, annesiyle anlaşıldı. Vergi ve her yıl 20 bin asker vermeyi kabul etti. Lazaroviç ve annesi her yılda Osmanlı padişahını ziyaret edecekti. Kosova mağlubiyetinden sonra, İstefan Lazaroviç, kardeşi ve Priştine hakimi Vuk Brankoviç yerlerinde kalabileceklerini düşünmüyorlardı. Anadolu’da ki karışıklık Yıldırım Bayezid Han’ın, politikasını bu yöne itti. Sırplar bu antlaşmayı kuvvetlendirmek için Bayezid Han’a maktul Lazar’ın kızını verdiler. Bazı kaynaklarda Marya, bazılarında ise Olivera olarak geçmektedir. Bu anlaşma sayesinde Macar muhalefetinede önlem alınmış oldu. Bayezid’in vefatına kadar sırplar bu antlaşmaya sadık kaldılar.

Yıldırım Bayezid Han’ın Anadolu’ya Geçmesi

Sultan Birinci Murad Han‘ın şehadeti üzerine Anadolu’da bazı beylikler Osmanlı topraklarını işgale kalktı. Birinci Murad’ın damadı olan Karamanoğlu Alaüddin Bey, Osmanlı Şehzadesi Yakup Çelebi’nin(Birinci Murat Han’ın oğlu) katlini bahane ederek, Osmanlı’nın Hamidoğulları’ndan satın almış olduğu yerleri işgale kalktı. Saruhan, Aydın, Menteşe ve Germiyan beyliklernide teşvik etti. Ama Karamollaoğlu Alaüddin Bey için işler istediği gibi gitmedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Orhan Gazi'nin Hayatı

Karamanoğlu Alaüddin Bey Osmanlı hanedanına damatdı. Ama Osmanlıların Ankara, Akşehir, Yalvaç, Seydişehir ve Beyşehir’i alması Karamanoğlu’nu korkuttu. Alaüddin Bey Birinci Murad Han ile savaşmış ve savaşı kaybetmişti ve Sultan Murad’ın elini öpüp af dilemişti. Fakat Sultan Murad Han’ın ölümü üzerine Alaüddin bunu fırsat bildi ve Osmanlı hudutlarını taciz etmeye başladı. Alaüddin; Saruhan, Aydın, Germiyan ve Menteşe beyliklerini de teşvik etti. Ama Sultan Yıldırım Bayezid ise süratle hareket etti. Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Menteşe ve Hamidoğullarını tamamen ortadan kaldırdı(1390). Fakat Karamanoğlu’nu tamamen kaldırmak yerine itaati altına aldı.

İstanbul Kuşatması ve Diğer Seferler

Yıldırım Bayezid İstanbul’u yedi ay boyunca kuşattı.  Bir sonuç alınamadı. Fakat şehirde bir Türk mahallesi kurulması, bir camii yapılması ve yıllık verginin artırılması  karşılığında anlaşma sağlandı.

Yıldırım Bayezid 1392 senesinde Katamonu üzerine yürüdü ve Candaroğulları’nın topraklarını ele geçirdi. Bayezid aynı hızla 1394 senesinde Selanik ve Yenişehir’i (Mora) aldı. Sultan 1395 yılında ikinci defa İstanbul’u kuşattı. Fakat Sultan’ın bu girişimi Haçlı ordusunun toplanmasına sebep oldu.

Niğbolu Savaşı

Haçlılar Rumeli ve Balkanlarda ki Osmanlı faaliyetlerinden oldukça rahatsızdılar. Fakat bunu en çok hisseden Macar kralı Sigismund’du. Sigismund tek başına Yıldırım Bayezid ile mücadele edemeyeceğini biliyordu. Türklere karşı bir ittifak kurdu. İttifakın içerisinde Macarlar, Fransızlar, Almanlar, Belçikalılar, Flemenkler, İsviçre Şovalyeleri ve Rodos şovalyeleri vardı. Haçlılar, Osmanlıya ait Niğbolu kalesini kuşattılar. Fakat Sultan Bayezid adına yakışır bir şekilde ordusuyla , Niğbolu önlerine geldi. 25 Eylül 1396 yılında haçlılar ağır bir bozguna uğradılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Osman Gazi 'nin Hayatı

Yıldırım Bayezid, esir edilen şovalyeleri fidye karşılığı serbest bıraktı. Bunun üzerine Avrupalı şovalyeler Birinci Bayezid ile bir daha savaşmamak için yemin ettiler. Fakat Sultan Birinci Bayezid şovalyelere aynen şöyle seslendi; ” Ben ettiğiniz yeminleri size iade ediyorum!  Sizler gidip yeniden ordular toplayınız ve bir daha bizim üzerimize geliniz. Bize bir kere daha zafer kazanma imkanı sağlamış olursunuz. Biz Allah’ın dinini yaymak için dünyaya geldik.” 

Yıldırım Bayezid
Yıldırım Bayezid 1360’da Doğdu, 1403’de vefat ett,. 13 yıl saltanat sürdü.

Zaferden sonra Osmanlı akıncıları, Macaristan’ın içlerine kadar girdiler. Yıldırım Bayezid İstanbul’u üçüncü defa kuşattı ve Rumeli hisarını yaptırdı. Fakat kuşatma yine sonuçsuz kalacaktı…

Timur ve Ankara Savaşı

Topraklarını kaybeden Dulkadir ve Karaman Beyleri, Hindistan’dan dönen Timur’a sığındılar. Fakat sığınmakla kalmadılar. Timur’u Yıldırım Bayezid’e karşı kışkırttılar. Aynı zamanda Karakoyunlu ve Cezayir Beyleri de Yıldırım Bayezid Han’a sığındılar ve onu kışkırttılar. Fakat Timur’un Sivas’ı alması bardağı taşıran son damla oldu. İki ordu 1402 yılında Ankara Çubuk Ovası’nda karşı karşıya geldi.  Savaş çok çetin geçti ve Osmanlı ordusu mağlubiyete uğradı. Birinci Bayezid esir düştü. Fakat esaret ziklletine dayanamayan Birinci Bayezid yedi ay sonra kederinden 44 yaşında vefat etti.

 

Bir Cevap Yazın

Pin It on Pinterest