Osmanlı Devleti’nde İlkler

Osmanlı Devleti’nde İlkler nelerdir ? Bu gün ki Tarih konumuzOsmanlı Devleti’nde İlkler.

Madde Madde Osmanlı Devleti’nde İlkler

Osmanlı Devleti’nde İlkler

Kuruluş Dönemi

Osman Bey Dönemi

 • İlk padişah Osman Bey’dir.
 • İlk başkenti Söğüt’dür.
 • Bizansla yaptığı ilk savaş KoyunhisarSavaşı”dır.
 • İlk Osmanlı parası Osman Bey döneminde basılmıştır.
 • Aşiret’ten Beyliğe ilk geçiş Osman Bey döneminde olmuştur.

Orhan Bey Dönemi

 • Osmanlı’da beylikten devlete geçiş Orhan Bey döneminde olmuştur.
 • İlk Osmanlı Müderrisi Kayserili Davuttur.
 • İlk Osmanlı Vezir-i Azam_ı Alaaddin Paşa’dır.
 • İlk Osmanlı kadısı Karamanlı Dursun Fakıh’tır.
 • İlk Vakıf Orhan Beyi zamanında kurulmuştur.
 • İlk Divan Teşkilatı Orhan Bey döneminde kurulmuştur.
 • İlk düzenli orduyu Orhan Bey Kurmuştur. (yaya ve müsellem)
 • İlk donanmaya Orhan Bey zamanında sahip olundu.
 • İlk medrese Orhan Bey zamanında açıldı. (iznik)
 • Rumeli’ye ilk defa Orhan Bey’in kardeşi Süleyman Paşa ile geçilmiştir.
 • İlk Osmanlı tersanesi Karamürsel’de Orhan Bey tarafından kurulmuştur.
 • Rumeli’ye ilk geçiş Orhan Bey döneminde Çimpe kalesinin alınmasıyla olmuştur
 • Osmanlılara katılan ilk beylik Karesioğulları olmuştur.
 • Anadolu Türk birliğini sağlama faaliyetleri ilk Orhan Bey döneminde başlatılmıştır.
 • İlk denizcilik faaliyetleri Orhan Bey döneminde başlatılmıştır.
 • Bizans ile yapılan ilk büyük savaş Maltepe Savaşı’dır.
 • İlk gümüş para Orhan Bey döneminde basılmıştır.
 • Şehirlerde kurumsallaşma ilk defa Orhan Bey döneminde kadı subaşlarının atamasıyla olmuştur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Türkiye Cumhuriyeti'nde Kurulan Partiler

Sultan 1. Murad Han Dönemi

 • Topcu ocağı ilk defa 1.Murad döneminde kurulmuştur.
 • Top ilk defa 1. Kosova da kullanılmıştır.
 • İlk eyalet 1. Murad döneminde kuruldu.
 • Karamanoğulları ile ilk defa 1. Murad döneminde savaşılmıştır.
 • Osmanlılar, haçlılarla ilk defa Sırpsındığı’da karşılaştı.
 • Osmanlı’da Sultan Ünvanını kullanan ilk padişah Sultan 1.Murad Han’dır.
 • Yeniçeri ocağı ilk defa 1. Murad döneminde kuruldu
 • Acemioğulları ocağı ilk defa 1. Murad döneminde kuruldu.
 • Veziriazam, kazasker, defterdar, nişancı, ilk defa 1.Murad döneminde divan üyesi oluşturulmuştur.
 • İlk Veziriazam Çandarlı Halit Paşa’dır 1. Murad dönemi
 • Merkez otoriteyi güçlendirmek amacıylaegemenlik anlayışında değişiklik ilk defa 1.Murad zamanında yapılmış.(Ülke padişah ve oğullarınındır.)
 • Rumeli Beylerbeyi 1.Murad zamanındak urulmuş ilk eyalettir.
 • Pencik sistemi 1. Murad zamanında uygulanmıştır.
 • Çeyiz yoluyla Osmanlı topraklarına katılan ilk Beylik Germiyanoğulları beyliğidir.
 • Sancak valiliğinden gelen ilk hükümdar 1. Murad’dır.
 • Tımar sistemi ilk defa 1. Murad döneminde oluşturuldu.
 • İlk mali teşkilat 1. Murad döneminde oluşturuldu.
 • İlk yenilgi 1. Murad döneminde Ploşnik Savaşıdır.

Yıldırım Bayezid Han Dönemi

 • İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid Handır.
 • Osmanlı Tarihi’nde Anadolu Türk birliğini sağalayan Yıldırım Bayezid Han’dır.
 • Orta Avrupa’nın kapıları Niğbolu Zaferi ile Yıldırım Bayezid döneminde açılmıştır.
 • İngiltere ve Fransa’nın katıldığı ilk haçlı savaşı Niğbolu savaşıdır.
 • Anadolu Türk birliğinin bozulması Ankara Savaşı’ndan Yıldırım Bayezid döneminde olmuştur.
 • Ankara Savaşı’ndan sonra Osmanlılar’ın ilk hakimiyeti altına aldığı Beylik Saruhanoğulları’dır.
 • İlk büyük tersane Yıldırım Bayezid döneminde yapılmıştır.
 • Osmanlı’yı ilk tehdir eden doğulu devlet Timur’lardır.
 • Avrupa’da yapılan ilk hisar, Yıldırım Bayezid döneminde yapılan Güzelcehisar’dır.
 1. İlk dini ve sosyal içerikli isyan Şeyh Bedrettin İsyanıdır.
 2. Osmanlılar’da ilk taht kavgası fetret döneminde olmuştur. (Şehzade Ertuğrul Çelebi Şehzade İsa Çelebi Şehzade Mustafa Çelebi Şehzade Büyük Musa Çelebi Şehzade İbrahim Çelebi Şehzade Kasım Çelebi Şehzade Yusuf Çelebi Şehzade Hasan Çelebi Sultan Küçük Musa Çelebi Sultan Süleyman Çelebi Şehzade Ömer Çelebi Sultan I. Mehmed Çelebi) 1402-1413
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Navigasyon Sistemleri

Çelebi Mehmed Dönemi

 • İlk deniz savaşı Venediklilerle Çelebi Mehmed dönemin yapılmıştır.

2. Murat Han Dönemi

 • Enderun mektebi ilk defa 2. Murad Han zamanında kurulmuştur.
 • Devşirme sistemi ilk kez 2.Murad Han döneminde kurulmuştur.
 • Yeniçeriler ilk defa 1444 yılında 2.Murad Han’ı tahttan indirmek için isyan etmişlerdir.(Buçuk Tepe İsyanı)
 • İki kez tahta çıkan ilk padişah Sultan 2.Murad Han’dır.
 • Oğlu tarafından tahta geçirilen ilk padişah 2.Murad Han’dır.
 • İlk defa doğu klasikleri Türkçe’ye 2.Murad zamanında çevrilmiştir.
 • Osmanlılar ile Haçlılar arasında ki ilk anlaşma Edirne- Segedin anlaşmasıdır.
 • Osmanlı’da ilk defa sınır kavramındani Edirne Segedin anlaşmasında söz edilmiştir. (Tuna Nehri)

Osmanlı Tarihi
Tarih Sitesi
Kolay Osmanlıca
Sohbet

Kaynak Herkesin Bilmesi Gerekenler/ Sayfa 55

One thought on “Osmanlı Devleti’nde İlkler

Bir Cevap Yazın

Pin It on Pinterest